Previous Article Next Article Formy předškolního vzdělávání
Posted in Děti

Formy předškolního vzdělávání

Formy předškolního vzdělávání Posted on 30.4.2023

Současným trendem je dělat vše jinak, než jak to dělali naši rodiče a prarodiče. Styl výchovy a vzdělávání dětí prochází vývojem, a proto se nemohl tento trend vyhnout ani mateřským školkám. Rodiče čím dál častěji vybírají pro své potomky alternativní formy předškolního vzdělávání místo klasické „mateřinky“.

Jaká odlišná zařízení mohou vaše děti navštěvovat?
děti v MŠ

Montessori školka

Velmi oblíbenou variantou předškolního vzdělání je školka vedená principy tzv. Montessori. Zásady této pedagogiky byly navrženy už na počátku 20.století italskou lékařkou Mariou Montessori. Hlavním principem této pedagogiky pak je vést dítě k získávání zkušeností a tím ho učit, nikoli nucení k memorování. V tomto systému se úplně odstraňuje klasická forma známkování a hodnocení, děti se nenapomínají a nedostávají tresty, naopak ani pochvaly. V dítěti se buduje zdravá sebedůvěra, má vždy možnost volby, co a jak se bude učit, učitel není autoritou, ale průvodcem.

V České republice najdete takových školek zhruba stovku, v drtivém počtu jsou soukromé a jejich školné se pohybuje v řádech tisíců za měsíc v závislosti na regionu a poskytovaných službách.
dítě a listí

Lesní školka

Dalším alternativou ke klasickému vzdělávání je tzv. lesní školka. V takové školce je kladen důraz na pobyt venku a na výuku mimo prostory učeben. Nejčastěji školky fungují v prostředí lesa, děti mají k dispozici zázemí v podobě různých chatek, maringotek či například jurt. Výuka se jinak řídí stejným dokumentem, tzv. Rámcovým vzdělávacím programem, od Ministerstva školství jako školky „klasické“.

Lesních školek či klubů je po republice zhruba stovka. Tato zařízení jsou však stále oblíbenější a vyhledávanou variantou, proto vznikají stále nové ve všech regionech republiky. Jejich školné se pohybuje v řádech několika tisíců korun za měsíc v závislosti na regionu, stejně jako u soukromých školek.

Dětská skupina

Novinkou v této vzdělávací oblasti (zákon o dětské skupině byl schválen v roce 2014) je tzv. dětská skupina. Jedná se o formu hlídání a péče o děti už od 6 měsíců věku dítěte a mělo by pokrýt svým rozsahem skoro zaniklé jesle a období mateřské školky. Ve své podstatě je činnost velmi podobná klasické mateřské školce, ale její fungování není tolik svázáno normami a zákony, proto jsou více flexibilní a mohou se lépe přizpůsobit potřebám rodin, které je navštěvují.

Ať už se rodiče rozhodnou pro jakoukoli formu předškolního vzdělání svých dětí, je vždy potřeba věnovat dostatečný čas výběru zařízení, které je pro jejich dítě to nejvhodnější. Důležité je zaměřit se na povahu potomka a jeho zájmy a na jejich základě se rozhodnout pro tu nejlepší formu vzdělávání.