Previous Article Next Article Kam a proč investovat?
Posted in Finance

Kam a proč investovat?

Kam a proč investovat? Posted on 20.7.2019

Každému vyhovuje jiná forma zhodnocení svých pracně našetřených peněz. Vždy byste ale měli počítat s možným rizikem. V tomto ohledu existuje přímá úměra, a to čím vyšší je roční zhodnocení vašeho vkladu, tím vyšší bude pravděpodobně i riziko.
vzorový dům
·         Spořící účty patří k jedné z nejběžnějších a nejbezpečnějších forem investic. Zajišťují sice minimální riziko a stálý výnos, ale ten je vzhledem k nízkým úrokům minimální. Jednou z výhod je možnost vybrat uložené peníze kdykoliv. Pokud neplánujete v nejbližší době uložené finance užívat, tak se nabízí další varianta spořících účtů, a to termínované vklady. S penězi sice nemůžete disponovat, ale úrok bývá o něco zajímavější. Pozor však na výběr před uplynutím sjednané doby, poplatky jsou v takovým případech velmi vysoké.
·         Podílové fondy představují možnost vložení menších vstupních částek, ale i vyšší riziko. Toto pasivní investování se dělí na několik kategorií, kam patří fondy dluhopisové, smíšené nebo akciové. Můžete očekávat nižší výnosnost, ale i nižší riziko v porovnání s nákupem akcií. U nich lze sice dosáhnout zajímavějšího zhodnocení, ale za cenu vyššího rizika.
·         Pořízení nemovitosti se nemusí zdát být ideálním řešením, vzhledem k současným cenám bytů v krajských městech. To však není úplně pravda, protože riziko ztráty na hodnotě je zde stále velmi nízké. Města se v posledních letech rozšiřují a bytových jednotek je pořád málo. Nemusíte své finance vložit pouze do bytu, ale třeba i do garáží, zahrádek nebo orné půdy v blízkosti města. Právě kvůli zmiňovanému rozvoji se může stát, že dojde k přeměně na stavební parcelu a zhodnocení pozemku se rázem několikanásobně zvyšuje.
finanční statistiky
·         Investice do sebe sama je poněkud konzervativním řešením oproti předcházejícím variantám, ale má své opodstatnění. Kurzy, školení a další možnosti vzdělávání se vám mohou vyplatit jak v běžném životě, tak i ve vaší práci nebo oboru. Šance na povýšení nebo zlepšení vašeho podnikání se tím razantně zvyšuje.