Previous Article Next Article Oblíbené autosklo praha od top výrobců
Posted in Nezařazené

Oblíbené autosklo praha od top výrobců

Oblíbené autosklo praha od top výrobců Posted on 10.10.2022


NaÅ¡e autosklo praha je od zkuÅ¡ených a renomovaných výrobců. Vždy se můžete spolehnout na kvalitu. Dříve se používala autoskla kalená a to i v případÄ› skla pÅ™edního, ovÅ¡em pÅ™i rozbití byl pak Å™idiÄ zasypán sprÅ¡kou roztříštÄ›ných kousků, což není nic příjemného. V souÄasnosti pÅ™edstavuje autosklo praha u Äelních oken nová vrstvená okna, která již se netříští na malinké kousky. Díky tÄ›mto novým autosklům je zaruÄena také vÄ›tší bezpeÄnost. Na bezpeÄnost dbáme také pÅ™i montáži, kterou vždy provádí proÅ¡kolení a odborní pracovníci.

Dvouvrstvá skla

Dodáváme pÅ™edevším dvouvrstvá Äelní skla. Skládají se z dvou skelných vrstev, mezi nimiž je Å¡ikovnÄ› umístÄ›na folie. PÅ™i velkém nárazu, aÅ¥ už se jedná o kámen, nebo i nÄ›co vÄ›tšího, se toto autosklo praha neroztříští, naopak zůstává pÄ›knÄ› v celku. NaÅ¡e skla jsou tedy mnohem bezpeÄnÄ›jší, než dříve využívaná autoskla kalená, která byla z jednoho kusu. PochopitelnÄ› nová skla a okna si vyžadují také nÄ›jakou tu údržbu, Äímž zamezíte možnému poÅ¡kození, které by v horším případÄ› mohlo způsobit i zranÄ›ní, nebo snad nÄ›co horšího.